E-ticketingové řešení pro pohodlné cestování

Ceník

Ceny a časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových jízdenek

Jízdní doklady zakoupené v aplikaci SEJF platí na linkách městské hromadné dopravy a linkách dopravců zapojených do systému Doprava ústeckého kraje pouze v zóně 101 Ústí nad Labem, mimo linek Českých drah.

Jednotlivé jízdenky:

Doba platnosti Druh jízdenky Cena jízdného Platnost pro zónu
60 minut obyčejná Přestupní 18 Kč 101
1 den* zlevněná Přestupní 20 Kč 101
1 den* zvýhodněná Přestupní 40 Kč 101
1 den* obyčejná Přestupní 80 Kč 101

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

Časové jízdenky obyčejné:

Druh časového kupónu Cena pro zónu 101
7 denní 158 Kč
30 denní 535 Kč
90 denní 1.395 Kč
180 denní 2.570 Kč
365 denní 4.845 Kč

Časové jízdenky zlevněné pro cestující ve věku od 6 do 18 let, žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let a cestující ve věku od 65 do 70 let:

Druh časového kupónu Cena pro zónu 101
7 denní 39 Kč
30 denní 133 Kč
90 denní 348 Kč

Časové jízdenky zvýhodněné pro osoby ve věku od 62 do 65 let (nebo osoby pobírající starobní důchod, které uplatnily svůj nárok na slevu u dopravce do 30. 11. 2011) a pro osoby pobírající invalidní důchod III. stupně:

Druh časového kupónu Cena pro zónu 101
7 denní 98 Kč
30 denní 286 Kč
90 denní 761 Kč

Časové jízdenky zvýhodněné pro osoby přepravující dítě do dovršení věku 3 let:

Druh časového kupónu Cena pro zónu 101
7 denní 125 Kč
30 denní 350 Kč
90 denní 905 Kč